resoc

Startpagina

  • Streekpact Zuid-West-Vlaanderen

  • Creatieve maakindustrie

  • Zuid-West ontwikkelt en werft talent

  • Blauw-Groen netwerk

  • Klimaatneutrale regio

  • Cultuur, sport en toerisme

  • Zorg en innovatie

  • Warme buurten

Nieuws

18-10-2018

Naar jaarlijkse gewoonte stelt de POM West-Vlaanderen, afdeling Data, Studie en Advies, zijn update van de RESOC Dataset 2018 ter beschikking. De dataset bestaat uit een uitgebreide selectie van sociaaleconomische gegevens uit de domeinen demografie, huisvesting, ruimtelijke ordening, welvaart, arbeidsmarkt en opleiding en economische activiteit.

16-10-2018

De arbeidsmarkt is continu in verandering en digitaliseert in sneltempo. Daarom stuurt VDAB zijn dienstverleningsmodel bij. Drie krachtlijnen staan hierin centraal: loopbaanzekerheid, een digitale arbeidsmarkt en samenwerking met partners.

16-10-2018

Enterpreneurship@School wil studenten inspireren over en stimuleren tot ondernemerschap. Tijdens een roadshow met vier themasessies zullen West-Vlaamse boegbeelden uit het bedrijfsleven hun tips & tricks over enterpreneurship delen met studenten.

08-10-2018

De gezondheidszorg staat onder druk. De nood aan chronische zorg neemt toe en in de toekomst zal méér zorg verleend moeten worden met minder mensen. Dit vergt een efficiëntere inzet van middelen en aangepaste zorgmodellen. Eén van de oplossingen voor deze grote uitdagingen zit in een intensere samenwerking tussen verschillende zorg- en welzijnsactoren over diverse schotten heen.