resoc

Startpagina

  • Streekpact Zuid-West-Vlaanderen

  • Creatieve maakindustrie

  • Zuid-West ontwikkelt en werft talent

  • Blauw-Groen netwerk

  • Klimaatneutrale regio

  • Cultuur, sport en toerisme

  • Zorg en innovatie

  • Warme buurten

Nieuws

12-07-2016

Het Lokale Diensten Economie-bedrijf (LDE) vzw Effect, wenst hun team te versterken met een inschakelingscoach om hun LDE-medewerkers intensief te begeleiden in hun doorstroom-ambities naar een reguliere tewerkstelling.

05-07-2016

Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen (ESF) heeft het projectvoorstel Versterkt streekbeleid voor Zuid-West-Vlaanderen goedgekeurd. Dit project streeft ten volle naar een positieve doorstart van het streekbeleid in RESOC Zuid-West-Vlaanderen met het streekpact 2013-2018 als inhoudelijke leidraad.

24-06-2016

Niettegenstaande de keuze van de Vlaamse Overheid om de ondersteuningsmaatregel Loopbaan- en diversiteitsplannen en de diversiteitswerking bij de RESOC-SERR’s stop te zetten, blijft RESOC-SERR Zuid-West-Vlaanderen verder inzetten op de tewerkstelling van kansengroepen.

17-06-2016

7 juni 2016 KU Leuven, Barco en Televic Education ontwikkelen technologische oplossingen die interactief en collaboratief leren mogelijk maken in hoorcolleges zowel als in oefenzittingen en practica.

15-06-2016

Op 31 mei 2016 vond opnieuw het Streekforum Zorg Zuid-West-Vlaanderen plaats. Met dit event brengt RESOC Zuid-West-Vlaanderen publieke en private actoren uit de verschillende zorgdomeinen, het lokale beleid, het onderwijs en het bedrijfsleven samen om informatie en ervaringen uit te wisselen.

01-06-2016

Ben je tewerkgesteld in de sociale sector in de meest ruime zin van het woord (gezondheidszorg, sociale economie, opleidingscentrum, tewerkstellingsdienst…)?

RESOC Zuid-West-Vlaanderen
www.resoczuidwest.be

Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen
Engelse Wandeling 2 F4 L - 8500 Kortrijk

Maak het in Zuid-West-Vlaanderen